Menu

Bezpieczna żegluga na morzu

6 lutego 2022 - Sporty wodne
Bezpieczna żegluga na morzu

Distress alarm jest także nazywany sygnałem SOS. Jest wykorzystywany do uzyskiwania pomocy w żegludze morskiej, w lotnictwie, czy w innych obszarach. Słowo distress oznacza zaniepokojenie i wskazuje na pewne niebezpieczeństwo. Czego dotyczy alfabet radiowy? Dlaczego komunikaty radiowe są tak ważne na morzu? Z czym wiąże się bezpieczeństwo żeglugi?

Distress alert

Użycie sygnału o poważnym niebezpieczeństwie jest wykorzystywane wtedy, gdy grupie ludzi lub statkowi trzeba natychmiast dostarczyć pomoc. Poprzez dane łącza przekazuje się distress alert o kryzysowej sytuacji wraz z lokalizacją statku. Bezzasadne użycie komunikatu wiąże się z wysokimi karami za fałszywe alarmy. Informacje muszą być przekazywane jasno, zwięźle i świadomie. Szerzej jest to opisane w tym artykule.

Alfabet radiowy

Nie zapominajmy o alfabecie radiowym, jaki także jest stosowany na szeroką skalę. Jak jest przekazywana informacja o niebezpieczeństwie w żegludze? Za pomocą komunikatu radiowego, wydawania dźwięku, czy wyświetlania widocznego wizualnego przedmiotu. Podczas radiowej łączności często konieczne jest przeliterowanie danych znaków wywoławczych. To sprawiło, że powstał alfabet radiowy, gdzie każdej literze odpowiada konkretne słowo. Wszystko to ma wiele zalet, jakie przekładają się na bezpieczeństwo żeglugi i lepszą komunikację załogi. 

Komunikaty radiowe muszą być przekazywane przejrzyście i czytelnie. Dzięki temu stacje brzegowe szybko zadziałają w razie zagrożenia na morzu. Załoga korzysta z distress alertu, który wiąże się z poważnymi niebezpieczeństwami.