Menu

Sporty wodne

Radio morskie to szybka komunikacja za pomocą fal ultrakrótkich
Fale UKF prze­ni­kają atmos­ferę i są wyko­rzy­sty­wane do komu­ni­ka­cji z sate­li­tami i sta­cjami kosmicz­nymi. Mają także [...]
Kursy RYA – czy warte swojej sławy?
Żeglarstwo to wspaniała pasja, która wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również posiadania odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów. Jest to [...]